1

Bozen Cosmetics - Srbija

Wonder Glove
Wonder Glove
Čaj od ljubičastih algi
Čaj od ljubičastih algi
Turbo Šlank Mega
Turbo Šlank Mega
Anticelulit gel
Anticelulit gel

Izvor lipida

El. pošta Štampa PDF

vrsta

proteini

ugljeni hidrati

masti

nukleinske kiseline

Scenedesmus obliquus

50-56

10-17

12-14

3-6

Scenedesmus quadricauda

47

-

1.9

-

Scenedesmus dimorphus

8-18

21-52

16-40

-

Chlamydomonas rheinhardii

48

17

21

-

Chlorella vulgaris

51-58

12-17

14-22

4-5

Chlorella pyrenoidosa

57

26

2

-

Spirogyra sp.

6-20

33-64

11-21

-

Dunaliella bioculata

49

4

8

-

Dunaliella salina

57

32

6

-

Euglena gracilis

39-61

14-18

14-20

-

Prymnesium parvum

28-45

25-33

22-38

1-2

Tetraselmis maculata

52

15

3

-

Porphyridium cruentum

28-39

40-57

9-14

-

Spirulina platensis

46-63

8-14

4--9

2-5

Spirulina maxima

60-71

13-16

6-7

3-4.5

Synechoccus sp.

63

15

11

5

Anabaena cylindrica

43-56

25-30

4-7

-

 

izvor: Becker, (1994).

Efekat koncentracije azota (kao KNO3) na sadržaj mikroalgalnih lipida kod Nannohloris

KNO3 cone. (mM)

Cell growth (g/L)

Internal lipid content (g/L)

0.9

0.39

42.4

9.9

2.5

32.9

9.9 + feeding

2.6

33.6

            Mikroalge sadrže lipide i masne kiseline kao komponente membrane, rezervne materije, metabolite i izvor energije. Algalne masne kiseline i ulja mogu se primenjivati za razne namene. Algalna ulja imaju karakteristike slične hladno ceđenim biljim uljima, i mogu se razmatrati kao potencijalna zamena za produkte fosilnih ulja.

 

            Direktna ekstrakcija mikroalgalnih lipida je efikasan način za dobijanje energije iz ovih organizama. Lipidi i masne kiseline sadržani u mikroalgama, u nekim slučajevima variraju u zavisnosti od stanja kulture. Sadržaj lipida može biti povećan nedostatkom azota (gladovanjem) ili drugim stres - faktorima. Nedostatak i drugih nutrijenata, a ne samo azota, mogu dovesti do povećanja sadržaja lipida.

            Uslovi rasta, stadijum rasta algalnih kultura i taksonomska kategorija kojoj alga pripada, imaju efekta i na količinu lipida a i njihovu vrstu (obrađeni su u radovima Piorreck i saradnika). Prema ovim podacima, tokom ranih stadijuma rasta, zelene alge produkuju relativno velike količine polarnih lipida i polisaturisanih C16 i C18 masnih kiselina.  U slučaju modrozelenih algi, sastav lipida i masnih kiselina pokazuje relativno male promene tokom ciklusa rasta.

            Pored nutrijenata, na sastav masnih kiselina i lipida utiču i brojni drugi faktori. Svetlost, niske temperature, koncentracija NaCl. Najveći prinos glicerola se postiže sa koncentracijom NaCl od približno 2M, dok se maksimalni rast algi u kulturi postiže na nižim koncentracijama .

            Ovi podaci ukazuju na mogućnost kontrolisanog upravljanja biosintezom kod algi kako u pogledu inteziviranja, tako i u pogledu kvaliteta.

 

windows live messenger indir
limewire indir