1

Bozen Cosmetics - Srbija

Anticelulit gel
Anticelulit gel
Turbo Šlank Mega
Turbo Šlank Mega
Wonder Glove
Wonder Glove
Čaj od ljubičastih algi
Čaj od ljubičastih algi

Hemijski sastav

El. pošta Štampa PDF

              Donja tabela daje hemijski sastav izabranih, reprezentativnih morskih algi, koje su u upotrbi u ishrani, ili su nekada bile korišćene. Sve vrednosti, izuzev za vodu (u procentima), date su u gramima na 100 grama suve materije. Podaci koji nisu dostupni u tabeli su označeni sa "nd". Količina proteina, prema konvenciji se preračunava iz količine azota množenjem sa 6,25. Treba voditi računa o količini slobodnog nitrata koji može uticati na vrednosti ukupnog azota. Slobodni nitrati su nađeni u različitim količinama u crvenim i mrkim algama.

            Ova tabela, sa malim modifikacijama, je uzeta od Indergaard & Miosaas (1991).

Nutritional analysis of Irish Seavegetables and Irish Sea-vegetable aquaculture
Iodine as an importantant nutritional element
vrsta

Ascophyllum
nodosum

Laminaria digitata

Alaria esculenta

Palmaria palmata

Porphyra sp.

Porphyra yezoensis

Ulva
species

razdeo

mrka

mrka

mrka

crvena

crvena

crvena

zelena

voda(%)

70-85

73-90

73-86

79-88

86

nd

78

pepeo

15-25

73-90

73-86

15-30

8-16

7.8

13-22

ukupni ugljeni hidrati

-

-

-

-

40

44.4

42-46

alginska kis.

15-30

20-45

21-42

0

0

0

0

ksantofili

0

0

0

39-45

0

0

0

laminarin

0-10

0-18

0-34

0

0

0

0

manitol

5-10

4-16

4-13

0

0

0

0

fukoksantin

4-10

2-4

nd

0

0

0

0

floridea skrob

0

0

0

2-20

nd

nd

0

drugi ugljeni hidrati

c. 10

1-2

1-2

nd

nd

nd

nd

Proteini

5-10

8-15

9-18

8-25

33-47

43.6

15-25

masti

2-7

1-2

1-2

0.3-0.8

0.7

2.1

0.6-0.7

Tannins

2-10

c. 1

0.5-6.0

nd

nd

nd

nd

kalijum

2-3

1.3-3.8

nd

7-9

3.3

2.4

o.7

natrijum

3-4

0.9-2.2

nd

2.0-2.5

nd

0.6

3.3

Magnezijum

0.5-0.9

0.5-0.8

nd

0.4-0.5

2.0

nd

nd

jod

0.01-0.1

0.3-1.1

0.05

0.01-0.1

0.0005

nd

nd

reference

Baardseth (1970)

Haug & Jensen (1954);
Gayral & Cosson (1973);
Jensen (1956a, 1956b)

Haug & Jensen (1954); Baardseth & Haug (1953); Jensen (1956a, 1956b)

Morgan et al., (1980)

Arasaki & Arasaki (1983); Nisizawa et al., (1987); Levring et al. (1969)

Nisizawa et al., (1987);

Arasaki & Arasaki (1983);

Nisizawa et al., (1987); Levring et al. (1969)

windows live messenger indir
limewire indir